Dit Nordic Jazzfestival wordt georganiseerd door Theater Junushoff in Wageningen en de Stichting Jazz in Wageningen. En het kan alleen tot stand komen dankzij de inzet en hulp van vele vrijwilligers en begunstigers. Zo ook van de Ambassades van Zweden en Noorwegen in Den Haag, die we zeer erkentelijk zijn voor hun hulp en bijdragen.

Norwegian Ambassy The Hague

Swedish Embassy The Hague